Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Biocidní látky

Látky ničící živé organismy. Přidávají se do chladicích okruhů elektráren k zabránění růstu řas a jiných organismů (chlór, fosforečnany).
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu