Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Bezdrátový přenos elektrické energie

Bezdrátový přenos elektrické energie je založen na tom, že namísto vodiče se využívá jako nosiče energie elektromagnetická vlna (viz elektromagnetické záření). Podle použité frekvence se dají tyto technologie rozdělit na mikrovlnné a laserové přenosy (viz též laser). Mikrovlnné přenosy mají celkovou účinnost asi 50 %, zatímco laserový přenos má účinnost jen asi 2 %. Přenosová frekvence mikrovlnných přenosů dosahuje desítek GHz a sestává ze tří základních částí - mikrovlnného zdroje, vysílací antény a přijímací antény.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu