Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Barbotážní věž

Barbotážní věž nebo také barbotážní vakuový systém lokalizace havárie byl vyvinut pro standardní blok jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440. Systém pozůstává z hermetických prostorů (hermetických boxů) s rovnými stěnami, ve kterých je umístěné zařízení reaktoru a potrubí primárního okruhu, a z lokalizačního plynojemu, spojeného s hermetickými prostory koridorem. Plynojem je budova, ve které jsou umístěné pasivní kondenzační zařízení barbotážního typu a lapače vzduchu se zpětnými klapkami. Celý systém zabezpečí, že při havárii s únikem chladiva bude v plynojemech shromážděná a zkondenzovaná radioaktivní parní směs, tím se sníží tlak a minimalizují případné úniky radioaktivity mimo hermetické prostory.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu