Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Akumulátor tepla

Akumulátor tepla (teplojem, zásobník tepla) je zařízení umožňující uchovat teplo do okamžiku spotřeby. Jedná se například o teplo slunečního záření, které je možno uchovávat v kapalné nebo pevné látce. Může to být též zásobník naplněný nejčastěji horkou vodou a párou. Pracuje tak, že v době nízké spotřeby tepla se něho zavádí přebytečná pára, která zvyšuje tlak v zásobníku a kondenzuje v něm. V době vysoké spotřeby se pára odebírá z prostoru nad hladinou. Tím klesá tlak, část horké vody se odpařuje a vzniklá pára kryje špičkovou spotřebu.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu