Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Akumulace energie

Nahromadění energie pro její pozdější využití v místě spotřeby nebo v době, kdy zdroj energie není k dispozici nebo nestačí krýt spotřebu.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu