Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Novela vyhlášky města Plzně

Dne 10.května 2016 nabyla účinnosti novela vyhlášky k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně, kterou Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 14. 4. 2016 usnesením č. 166 jako vyhlášku č. 1/2016.

Vyhláška č. 1/2016 je k dispozici zde.

Vyhláška č. 1/2016 novelizuje vyhlášku č. 13/2002 ve znění pozdějších předpisů a její úplné znění po zapracování změn naleznete zde.

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu