Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Evropská liga OZE 2014

V soutěži komunit ve využívání energie z obnovitelných zdrojů získala v konkurenci více než deseti tisíc sídel a regionů z dvanácti evropských zemí Plzeň 2. místo.

Klíčovou roli v procesu výběru těch nejlepších hrály kvalitativní údaje založené na třiceti kritériích s přihlédnutím ke strategickým a systémovým přístupům. Plzeň zaujala systematickým vytvářením prostoru pro ekologickou energetiku bez emisí podle pevné strategie a pestrou skladbou instalace obnovitelných zdrojů energie. (V tisku napsali: „Tak jako je světová proslulost plzeňského piva dána vyladěným poměrem všech kvalitních ingrediencí podle receptury ověřené generacemi, je i úspěch města v rozvíjení zelené energetiky založen obdobně. Stále bohatší mix obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor vychází z naplňování dlouhodobě jasné územní energetické koncepce, respektované během let všemi garniturami vedení města. A tak jeho dnešní vedení těší, že za tyto aktivity získává metropole západních Čech stříbro mezi evropskými velkoměsty v době, kdy už naše mladá generace vůbec neví, že se před lety kvůli znečištěnému ovzduší jejich městu říkalo ´černá Plzeň´. Plzeňský mix promyšlených soustavných kroků ve prospěch zelené energetiky a tedy i snižování emisí CO2 se tak stává, vedle světového věhlasu zdejšího piva, dalším magnetem mezinárodního zájmu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

PUBLIKACE "NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ SÍDLA 2014"

O RES 2014 NAPSALI:  Vyhlášení vítězů

                                           Plzeň: kromě piva i mix OZE

 Bližší informace naleznete na stránkách www.res-league.eu.

 

 

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu