Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Energy Globe Award ČR

Město Plzeň se přihlásilo do soutěže Energy GLOBE AWARD, což je nejvýznamnější celosvětové ocenění v oblasti ochrany životního prostředí. Pořádá se již několik let a vyznamenává energeticky šetrné projekty. Udílení cen probíhá na celostátní úrovni ve více než 75 zemích. V České republice tuto soutěž pořádá společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Soutěž má celkem sedm soutěžních kategorií: Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil. Nominační akce v kategorii Obec proběhnou 3. 7. 2010 v Hošticích u Volyně a 11. 9. 2010 ve Znojmě.

Město Plzeň se do této soutěže přihlásilo s projektem, který je zaměřen na podporu osvěty, vzdělávání a energetického manažerství v budovách plzeňských základních škol. Cílem projektu je ukázat pomocí Energ.etického terče (grafického a tabelárního výstupu hodnocení) rozdíly v úrovni hospodaření s energií v jednotlivých budovách, umožnit jejím uživatelům i vedení města srovnávání (dosud v této oblasti nebyly k dispozici tzv. benchmarky, tedy srovnávací ukazatele) a motivovat uživatele k zodpovědnějšímu přístupu při nakládání s energií. Výhodou Energ.etického terče jsou jednoduché, přehledné výstupy srozumitelné i pro laickou veřejnost. Projekt rovněž přináší prvek soutěživosti mezi jednotlivými školami. Zvláštní důraz je kladen na vzdělávání a výchovu k etickému přístupu v oblasti nakládání s energií (proto název Energ.etický). Součástí projektu bylo vytvoření publikace využitelné při vzdělávání žáků základních škol a dalších dokumentů na podporu energetického manažerství v budovách a organizacích města Plzně. Projekt je s minimálními náklady využitelný ve školních budovách v kterémkoliv městě.

 
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu