Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Aktivní zóna reaktoru

Je to oblast reaktoru, ve které probíhá štěpná řetězová reakce. V této oblasti dochází při štěpení jader paliva k intenzivní přeměně jaderné energie na tepelnou energii. Konstrukční řešení aktivní zóny ovlivňuje výběr paliva, chladiva a u tepelných reaktorů výběr moderátoru.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu