Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Aktivní bezpečnostní systémy

Aktivní bezpečnostní systémy potřebují ke svému pohonu dodávku energie a k uvedení do funkce řídicí signál. Využívají obvykle více nezávislých zdrojů informace. Typickými příklady aktivních bezpečnostních systémů jsou zařízení pro odstavení reaktoru pomocí zasunutí regulačních tyčí, systém pro havarijní chlazení atd.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu