Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Aktivita

Aktivita charakterizuje rychlost rozpadu radioaktivních atomových jader. Vyjadřuje se v počtech rozpadů za časovou jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq] (viz heslo Becquerel - jednotka aktivity).
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu