Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Absorpce

Absorpce je výraz pro proces pohlcování či pohltivost. Z hlediska optiky představuje absorpce zeslabení světla při jeho průchodu látkou. Je způsobené přeměnou energie záření na jiné formy vnitřní energie látky. Z hlediska atomové a jaderné fyziky je absorpce ubývání částic ze svazku při průchodu hmotou, přičemž tento úbytek je způsoben srážkami s atomy prostředí.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu